Onze geschiedenis, Genson in een notendop

Genson B.V. is ontstaan uit een familiebedrijf waar al meer dan 40 jaar aardbeien worden geteeld voor de consument.

Sinds 25 jaar worden de aardbeiplanten zelf vermeerderd en opgekweekt. Destijds zijn we begonnen met frigo- en A+ planten en wachtbedplanten. In 1999 is er door de toenemende vraag ook gestart met het opkweken van trayplanten, dit gebeurt thans op twee locaties. Door de jaren heen is door de grote vraag de vermeerderingstak sterk gegroeid.

Dit heeft ons doen besluiten om in 2004 Genson B.V. op te richten met als voordeel dat de opkweek- en vermeerderingstak van het bedrijf compleet apart gerund kan worden. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om nog verder te specialiseren in deze teeltwijzen en heeft dit sindsdien geresulteerd in investeringen in luisvrije tunnels en een luisvrije kas om zelf het topmateriaal op te kweken . Door het topmateriaal in eigen beheer op te kweken is het beter te controleren en te telen naar onze eigen inzichten en ervaringen.